Noul sistem care va monitoriza șoferii pe drumurile din România. Cum vor fi identificați contravenienții și întocmite procesele verbale

Drumurile publice din România vor fi monitorizate printr-un sistem de camere video și senzori, într-un sistem integrat care va putea semnala rapid atât încălcările legislației rutiere de către șoferi, cât și date de trafic și calitate a drumurilor. Monitorizarea va fi făcută pe drumurile de interes național, administrate de CNAIR.

Potrivit unei legi promulgate joi de președintele Klaus Iohannis, în maximum doi ani sistemul care va integra informații din bazele de date ale autorităilor și care se numește e-SIGUR trebuie să fie implementat.

În sistem vor fi folosite datele din sistemul informatic național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, din Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple, din platforma informatică EUCARIS, din bazele de date ale Poliției Române, privind evidența vehiculelor supuse confiscării, din bazele de date a sistemului SIEGMCR – Sistem Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control Rovinietă.

Alertele primite în sistem

Sistemul e-SIGUR procesează automat datele de monitorizare a traficului rutier colectate și datele cuprinse în aceste sisteme informatice pentru a crea semnalări privind posibila încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice.

Astfel, autoritățile pot constata dacă:

  • vehiculul circulă fără rovinietă
  • se depășete limita maximă admisă de viteză pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de drum;
  • există interdicţia sau restricţia de a conduce un vehicul pe o bandă a sensului de deplasare;
  • se respectă semnificaţia culorii roşii a semaforului;
  • există interdicția de a conduce pe drumurile publice un vehicul a cărui înmatriculare este suspendată;
  • se respectă regulile de trecere la nivel cu calea ferată;
  • există comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice

CNAIR trebuie să informeze unde sunt amplasate camerele de monitorizare

Potrivit legii, mijloacele tehnice colectează automat următoarele date de monitorizare a traficului rutier: imagini, sunete, informații privind viteza de deplasare a vehiculelor, mase și gabarit, informații privind condițiile atmosferice, semnalizarea rutieră și starea infrastructurii rutiere, precum și informații privind locul și timpul colectării.

CNAIR are obligația de a informa public, pe pagina de internet proprie, cu privire la existența mijloacelor tehnice fixe și scopul prelucrării datelor de monitorizare a traficului rutier.

De asemenea, CNAIR trebuie să semnalizeze amplasarea unui mijloc fix de monitorizare prin intermediul unui panou pus înaintea locului în care acesta se găsește.

Cum sunt identificați șoferii și cum se transmite procesul verbal de contravenție

Procesarea datelor privind posibilele contravenții se va face face manual prin platformele software ale Poliției Române.

În cazul în care, prin procesarea manuală a semnalărilor privind posibila încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice și a datelor de monitorizare a traficului rutier colectate, aflate în legătură cu aceste

semnalări, polițistul rutier constată săvârșirea unor contravenții și întocmește cu ajutorul platformelor software la care are acces documentele necesare parcurgerii procedurii de identificare a contravenientului și, după caz, procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii contravenționale, se arată în lege.

Imaginile vor fi procesate aplicându-se tehnici de anonimizare a feței conducătorului vehicului, a pasagerilor, precum și a celorlați participanți la trafic. Imaginea conducătorului vehiculului se prelucrează numai în scopul stabilirii identității acestuia, dacă aceasta nu s-a putut stabili în procedura de identificare ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la identitatea stabilită, se prevede în lege.

Procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii contravenționale se întocmește în lipsa contravenientului, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, menţionându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori sau a obiecțiunilor contravenientului, ca înscris în formă electronică.

Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenţiei se poate încheia ca înscris în formă electronică.

Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică se semnează de agentul constatator cu semnătură electronică calificată. Data încheierii acestui proces-verbal este data aplicării semnăturii electronice calificate. Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică se comunică prin platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice atunci când contravenientul a optat pentru această modalitate de comunicare. Procesul- verbal se consideră comunicat în termen de 5 zile de la data punerii acestuia la dispoziția contravenientului prin platforma informatică.

Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică, în cazul în care nu poate fi comunicat electronic, se consideră comunicat la data comunicării copiei acestuia, imprimată pe suport de hârtie. Documentul astfel rezultat nu trebuie să poarte semnătura olografă a agentului constatator.

 

IT & Life.. Published @ 2023 by fantezii